MultiMedia-team

Binnen de Protestantse Gemeente te Sint Pancras is een zg. Multi Media team actief wat tijdens de vieringen ondersteuning biedt met beeld en geluid. Dit gebeurt middels presentaties die getoond worden met daarop de bijbelteksten, liedteksten en afbeeldingen en/of films in de kerkzaal of de overige ruimtes. De presentaties worden zelf opgemaakt aan de hand van de door de voorganger op te geven liturgie welke uiterlijk donderdags 18:00 uur bekend moet zijn bij het team. Hiervoor kan het E-mail adres beamteam@pgsp.nl gebruikt worden.
Tevens verzorgt dit team de uitzendingen van de vieringen via de website van kerkdienstgemist.nl. In het kader van de privacy heeft de kerkenraad in haar vergadering van november 2017 het privacy protocol vastgesteld vanwaar uit de richtlijnen voor het uitzenden zijn de vieringen opgesteld. Voor vragen over of aan het MM-team wordt u verzocht contact op te nemen met de scriba via het E-mail adres: scriba@pgsp.nl.
Ook overige activiteiten die gehouden worden in het kerkelijk centrum De Regenboog kunnen door dit team ondersteund worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld begrafenissen of de lezingen voorafgaande aan de algemene dodenherdenking op de avond van 4 mei. De presentaties hiervoor dienen zelf volledig te worden aangeleverd via het eerder genoemde e-mail-adres. Voor ondersteuning hiervan kunt u contact opnemen met de coördinator van het team via E-mail: jan.leegwater@pgsp.nl of in geval van begrafenissen via de uitvaartleider en/of koster.