Van de voorzitter van de kerkenraad

Sinterklaas is weer in het land! Een leuke tijd van pepernoten, chocoladeletters én het Sinterklaasjournaal. Elk jaar krijgen de kinderen een portie levenslessen waar je u tegen zegt. Er gaat heel veel mis, er gaan dingen kapot, er raken dingen kwijt, de Sint heeft geen huis en ga zo maar door. Vorig jaar vielen er zelfs tranen bij de kinderen omdat de pakjesboot met al hun pakjes weg was. Daar waren de ouders niet blij mee. Maar goed, uiteindelijk komt natuurlijk altijd alles goed. Gelukkig maar. Maar daarop vertrouwen is toch wel heel lastig.
Ik mocht dit jaar ook mijn verlanglijstje in mijn schoen stoppen met daarop simpele dingen als pantoffels, een boek of een agenda (ja, ik ben nog van het papier😊. Het gaat immers om de gezelligheid.
Daarmee bezig zijnde bedacht ik mij. Ik zou voor de kerk ook wel mijn schoen willen zetten met daarin een verlanglijstje. ‘Wat zou daar nou op moeten staan’ hoor ik u denken. Nou, slechts één ding: AMBTSDRAGERS!
Want weet u, vanuit de PKN is bepaald dat een kerkenraad uit tenminste zeven leden moet bestaan: een predikant, twee ouderlingen, twee ouderling- kerkrentmeesters en twee diakenen.
We hebben nog niet de balans opgemaakt binnen de kerkenraad maar zeker is dat wij volgend jaar nog maar één ouderling kerkrentmeester hebben. En de diaconie zou ook nog wel eens onder het aantal van twee kunnen komen.

Dat geeft te denken. Ik zet mijn schoen niet in de kerk maar laat mijn verlanglijstje hier achter in de hoop en het vertrouwen dat het goed komt!!!

Hartelijke groet,
Jantien Boersen

Reageren? Graag!!
jantien.boersen@pgsp.nl

Rondje Bergen

Met een goede vriend besprak ik wat het hardlopen voor mij brengt:
“Mijn hoofd even helemaal leeg rennen. Daardoor komen de mooiste gedachten
en ingevingen binnen. Het is op dat moment denken met mijn hart. En als
je denkt met je hart zie je je naaste en zie je de dingen om je heen die echt belangrijk
zijn. Dat is het geloven voor mij in God, dat Hij in ieder mens een beetje
zit in het hart.”
Daarom zullen we deze zondag met elkaar de volgende woorden delen en meenemen
op onze tocht door de natuur van Bergen:

Zien
Als je leeft, leef dan ook ten volle
’t gaat om ‘ja’ en niet om ‘misschien’
En om lopen in plaats van hollen
En bij kijken gaat het om zien.
’t Gaat om zien, werk’lijk zien.
Leer ook luist’ren in plaats van horen,
laat je zintuigen niet alleen.
Open mond, neus en oog en oren,
anders gaat alles langs je heen.
’t Gaat om zien, werk’lijk zien.

Weet dus zondag dat we aan jullie denken en ons verbonden voelen, met ons
hart open voor wat we onderweg zien, horen, ruiken, proeven, mogen beleven
en mogen geloven.

Kristianne Geus

Festival of Lessons and Carols

Ook dit jaar gaat de oecumenische zanggroep Echo het ‘Festival of Lessons and Carols’ uitvoeren. Dit feestelijke concert wordt volgens oude Engelse traditie gezongen. Het koor zingt de carols afgewisseld door bijbellezingen die passen bij de betreffende carol. Op deze manier volgen wij het kerstevangelie. Het koor komt in processie de kerk binnen met het licht, terwijl het ‘Once in Royal Davids City’ klinkt. Vanaf dat moment volgen wij het  kerstverhaal, de aankondiging van Jezus geboorte door de engel Gabriël en we besluiten met ‘Hark, the Herald angels sing’

Echo staat onder leiding van Erwin de Ruijter. Verdere medewerking wordt verleent door:

  • Lisa Klercq Piano
  • Cor Docter Orgel
  • Chantal van de Dungen Dwarsfluit
  • Onno Pellenkoft Trompet

De uitvoering is op dinsdag 19 december in de ‘Ontmoetingskerk’, Middenweg 168 in Heerhugowaard.
Aanvang 20.30 uur.
De kerk is open om 20.00 uur

Brieven schrijven tegen onrecht

Amnesty vraagt inwoners van Langedijk

brieven te schrijven tegen onrecht

Wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 december - Internationale dag van de Rechten van de Mens - miljoenen brieven worden geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Oók in Heerhugowaard komen mensen samen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International en wel

Woensdag 6 december in De Binding tussen 10:00 en 16:00 uur.

Doe mee met ’s werelds grootste mensenrechtenevent en verander vandaag nog een leven.

Uw / jouw hulp is hard nodig

Tijdens Write for Rights schrijven mensen brieven naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten.

Dit jaar komen we in actie voor 10 mensen in verschillende landen en om verschillende redenen. Allen worden bedreigd met straffen of zitten al gevangen vanwege schending van hun rechten. Vaak zijn zij juist opgekomen voor de rechten van anderen in hun land!

Zoals RITA KARASARTOVA in Kirgizië.

Zij wordt beschuldigd van een poging tot ‘gewelddadige omverwerping van de regering’. Daarvoor kan ze tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Uit zorgen over de toegang tot drinkwater, verzette Rita zich vreedzaam tegen een overeenkomst die de controle over een zoetwaterreservoir aan buurland Oezbekistan gaf. Daarna werd ze opgepakt. Ze bracht maanden door in een kleine cel, zonder contact met haar familie. Nu staat ze onder huisarrest. De procureur-generaal moet Rita onmiddellijk vrijlaten en alle aanklachten tegen haar intrekken.  

Goed nieuws is er ook:

Eerder voerden we actie voor Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan.

Op 22 maart 2022 werd hij vrijgelaten nadat hij in 2019 op 15 jarige leeftijd ter dood werd veroordeeld. Tijdens de Write for Rights schreven meer dan 765.000 mensen brieven voor hem.

Meer informatie: kijk op de website www. dijkenwaard.amnesty.nl

Steunfonds SISL

Laat uw hart spreken en word een naaste voor de behoeftigen uit Langedijk

In deze tijden waarin armoede en gebrek een uitdaging blijven vormen voor velen, stellen wij de vraag: "Wie is je naaste?" Deze oeroude vraag uit de Bijbel nodigt ons uit om betrokkenheid te tonen, compassie te delen en actie te ondernemen. Een wijze spreuk uit de Bijbel, Spreuken 3:27 (Het Boek), herinnert ons eraan: "Geef, als je kunt, ieder wat hem toekomt". Dit wijst op onze verantwoordelijkheid om anderen te helpen als we daartoe in staat zijn. Onze organisatie staat klaar om uw vrijgevigheid te ontvangen en in te zetten voor het welzijn van de minderbedeelden in ons dorp. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. Laten we ons hart laten spreken en samen streven naar een betere wereld voor iedereen. Samen kunnen we de vraag "Wie is je naaste?" beantwoorden met mededogen en actie. Doe mee en word een naaste voor degenen in nood. Uw steun wordt met oprechte dankbaarheid verwelkomd. De kerken in Langedijk bundelen hun krachten in de Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL). We willen niet alleen onze aanwezigheid als stichting benadrukken, maar ook uw medewerking vragen. Want in deze uitdagende tijden, waarin steeds meer mensen financiële ondersteuning nodig hebben, rekenen we op uw hulp. We vragen niet alleen aan kerken en gemeenten om bij te dragen, maar ook aan u, onze gewaardeerde lezer. Of u nu een eenmalige donatie wilt doen of op regelmatige basis wilt steunen, elke bijdrage helpt.

Wij zien uw donatie ten name van Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk graag tegemoet op: bankrekeningnummer NL91 RABO 03 10 81 28 01 tnv SISL

SISL heeft de ANBI-status en dit betekent dat schenkingen aan SISL fiscale voordelen kunnen opleveren, omdat de Belastingdienst SISL heeft erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaalnummer Is 8039.88.436. Voor meer informatie en vragen over SISL:

·         Website www.steunfonds-langedijk.nl,
·          Mailadres  secretaris@steunfonds-langedijk.nl
·         Contactpersoon voor hulpaanvragen telefoon 06 1332 1307

Oeral Kozakkenkoor Kerstconcert

Het Oeral Kozakkenkoor onder leiding van de van oorsprong Oekraïense dirigent Oksana Kryuchkova, geeft hun traditioneel Kerstconcert op vrijdag 22 december 2023 in Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98, 1696 BK Oosterblokker. De aanvang is om 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar à € 20 (incl. pauzeconsumptie) via www.oeralkozakkenkoor.nl en indien niet uitverkocht voor aanvang aan de kerk à € 22,50 (incl. pauzeconsumptie).

Steunpunt Verlies en Rouw

Het Steunpunt is een initiatief van Aandachtscentrum de Zwaan in Alkmaar. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur.

Op 20 december is het thema ‘kerstmiddag’. We praten met elkaar over de lichtpuntjes in ons leven, die er ook zijn naast al het verdriet. Juist in deze donkere tijd waarin je het verdriet misschien extra voelt, kan het goed zijn om te kijken naar de dingen waar je troost uitput. Het is in feite een vervolg op 15 november. Uiteraard schenken we er warme chocolademelk (en koffie/thee) bij en eten we er iets lekkers bij.

Wees welkom om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. Graag opgeven of je komt. We vragen een bijdrage voor koffie en thee: die is € 5,00. Voor informatie kunt u bellen naar Marja Ligterink, 06-30088610. Of kijk op onze pagina op de website van de Zwaan: https://www.dezwaan_alkmaar.nl/verlies-en-rouw

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/