Kerkelijk bureau

Wie
De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Simone Krol
Bovenweg 32
1834 CE Sint Pancras
Tel. 072 564 29 89
e-mail: kerkelijkbureau@pgsp.nl

Wat
Het kerkelijk bureau verzorgt de geautomatiseerde ledenadministratie via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) van de PKN
Het bureau houdt de predikant, de penningmeester, de scriba en het pastoraat op de hoogte van wijzigingen in het bestand. Hierbij wordt zorgvuldig de privacy van de leden in acht genomen. Ook worden deze gegevens in meer beknopte en diskrete vorm opgenomen in Samenspraak, het mededelingenblad voor de gemeenteleden.
Ook de ledenlijsten met onder meer de adresgegevens worden door het bureau aan deze medewerkers geleverd.

Waar
De administrateur verzorgt de geautomatiseerde ledenadministratie op haar huisadres.

Waarom
Een actueel ledenbestand is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende kerkelijke gemeenschap.

Wanneer
Het kerkelijk bureau komt in actie ingeval van inschrijving of uitschrijving (komst of vertrek met attestatie) van leden. Ook mutaties als geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing worden na melding door de administrateur in de ledenadministratie verwerkt.