Overdenking

Geest van verzoening

Vrienden van Jezus zijn bij elkaar in een huis in Jeruzalem. Het is in de stad een drukte van belang vanwege de vijftigste dag van Joods Pasen. Terwijl ze in de afgesloten kamer bij elkaar zijn, klinkt er een vreemd geluid als van een stormwind. Ook zien ze iets dat op vuur lijkt, dat zich verdeelt als vlammetjes en later neerdaalt op hun hoofden.

‘Veni sancte Spiritus’ is een mooi lied uit de kloostergemeenschap Taizé. Vrij vertaald in onze taal wordt Gods geest met vuur verbonden: ‘Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’. Dit jaar zeven jaar geleden was ik voor de eerste keer samen met drie andere gemeenteleden te gast in Taizé. Hier komen jaarlijks vele jongerengroepen op af. De broedergemeenschap is ooit gesticht door frère Roger die na  een bijzondere ontmoeting in dit Franse dorpje besloot er te blijven. Broeder en eerste prior Roger zag zijn christen-zijn niet om zich daarmee te onderscheiden. Hij verstond het als een motivatie om zich elke dag in te zetten voor de geest van verzoening. Of zoals hij zei: ‘In het dagelijks leven de roeping tot verzoening concreet inhoud geven. En dat zonder verder uitstel.’

Verzoening, ja daar verlang ik naar in deze tijd en wereld vol machtswellust, agressie en tweestrijd! Roger kwam helaas zelf eind 2005 op brute wijze om het leven door een verwarde bezoekster van Taizé. De nieuwe prior broeder Aloïs bleef dat tot 2023. Want vorig jaar op zondag 3 december (eerste advent) werd broeder Matthew (Anglicaan), die in 1986 tot de orde toetrad, ingezegend als nieuwe prior. In de Verzoeningskerk (mooie naam, trouwens!) waar de stiltebijeenkomsten met zang plaatsvinden zijn rondom mooie glas-in-loodramen geplaatst met uitbeeldingen van christelijke feestdagen. Het Pinksterraam is vurig rood gekleurd en daarbinnen is een duif afgebeeld. Rode tinten beelden de Geest uit en tongen van vuur zijn zichtbaar.

De heilige Geest daalde neer op de hoofden van wie samengekomen waren op die kamer in Jeruzalem. Het Bijbelboek Handelingen schrijft: ‘… en allen werden vervuld van de heilige Geest…’ Ze ontvangen een kracht en een zeker enthousiasme maakt zich van hen meester. Ze zijn gereed om dat wat ze van hun Meester hebben gehoord door te geven aan de mensen. Ze trekken er op uit om het goede bericht bekend te maken, dat door Jezus ons verzoening is gebracht. Wij mogen hen daarin volgen en de roeping tot verzoening concreet inhoud geven. Zoals broeder Roger in Taizé dat heeft gedaan toen hij onder de mensen was.

John Bijman, predikant