Overdenking

De toekomst is al gaande

‘Weet jij hoe laat het is?’ is het thema dat dit jaar tijdens de kerkdiensten in de advent en met Kerstfeest centraal staat. Door alles wat er gebeurd in de wereld, dichtbij en ver weg, zien vele mensen hun toekomst niet rooskleurig in. Zoveel is onzeker. Niet alleen je eigen gezondheid of je baan. Beelden en verhalen die tot ons komen maken je onrustig. Miljoenen mensen slaan op de vlucht voor geweld, vanwege uitbuiting of onderdrukking of door hongersnood. Daarnaast maken velen zich zorgen over onze natuur en het klimaat, dat schade ondervindt door onze manier van leven en consumeren. De oudere generatie vraagt zich af hoe de jongste generaties er over pakweg vijftig jaar voor zullen staan? Sommigen denken dat het nu te laat is!

In de adventstijd komt ruimte voor andere gedachten. We zien vooruit, maar dan meer verwachtingsvol, op wat komt: het feest van de geboorte van het Kind ons gegeven. Er worden passende liederen gezongen. We horen Bijbelse teksten met een hoopvolle inhoud, die mij vertellen over licht in de donkerheid. De profeet Jesaja ziet hoopvol vooruit, hoewel hij zich richt tot een volk, zijn volk, dat in verwarring is en leeft zonder toekomstperspectief. Zij horen profetische woorden over een vrede die over alle volkeren zal neerdalen. Over een tijd, waarin er niet mee gestreden wordt en de wapens zullen worden neergelegd. Want de wapens zullen worden omgesmeed tot ploegscharen om Gods aarde te kunnen bewerken. Straks vieren we Kerstfeest. Een Kind is ons gebracht en door Hem zal de nieuwe tijd beginnen, want op Hem rust de geest van God. Wij wachten, wij verwachten niet tevergeefs. De tijd van de advent herinnert mij ieder jaar weer aan die hoopvolle boodschap ons gebracht door de profeten. Weer opnieuw mag ik uitzien naar het feest van de komst van het Kind ons gegeven. Opnieuw mij weer bewust worden dat in Hem de hoopvolle toekomst al begonnen is. Zoals verwoord in een mooi lied dat ook staat in het nieuwe liedboek (2013) getiteld ‘De toekomst is al gaande’, met de tekst van Inge Lievaart. Een paar coupletten wil ik met je delen:  

De toekomst is al gaande, lokt ondanks tegenstand ons weg uit het bestaande naar eens te vinden land.

De toekomst is al gaande, verborgen en gezien, een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient.

De toekomst houdt ons gaande, voert ondanks tegenstand ons uit het doods bestaande naar nieuw, bewoonbaar land.

Geloof het maar!

 

John Bijman, predikant