Kerkgebouwen

De Witte kerk:
Kerkplein 1
1834 AD Sint Pancras
Tel. 072 562 43 32

De Witte Kerk in Sint-Pancras is ruim vijf eeuwen oud. Het gebouw wordt voor het eerst vermeld in een verzoekschrift, dat de parochianen in 1487 aan de decaan van het Utrechtse domkapittel richtten. De Beeldenstorm, een kleine eeuw later, ging aan Sint-Pancras voorbij. Kwam het in de omgeving tot vernieling en plundering, de kapel van de heilige Pancratius bleef gespaard.    
In 1740 werd er in de kerk een nieuwe ‘konstige’ preekstoel gemaakt.’ 
De kerk kreeg in 1907 een nieuw middenkruis en een nieuwe spits; de klok werd naar de toren verplaatst. Ook werden herstelwerkzaamheden aan het leien dak verricht en werd de pleisterlaag op de buitenmuren bijgewerkt.
In maart 1943 werd de klok door de Duitse bezettingsmacht uit de toren getakeld en omgesmolten tot wapentuig. Na de bevrijding leverden naspeuringen naar het lot van de klok niets op. Begin 1948 werd een nieuwe klok geplaatst. In de jaren 1949 en 1950 werd het leien dak vernieuwd; dat gebeurde opnieuw in 2008. In 1950 werden de glas-in-loodramen vergroot, twee portalen gemaakt en de buitenmuren ontpleisterd.
In 1990 werden de drie grote glas-in-loodramen gerestaureerd. In de noord- en zuidgevel werd de originele afbeelding van het wapen van Sint-Pancras, dat in 1818 door koning Willem I aan het dorp was toegekend, in de ramen verwerkt. Het wapen-in-glas mag worden gezien als symbool van de verbondenheid van de kerk met de Pancrasser gemeenschap, en andersom.

 

De Regenboog:
Bovenweg 91
1834 CC Sint Pancras
Tel. 072 564 19 02

Het kerkgebouw De Regenboog is gebouwd in 1972; het verving een kleiner gebouw op dezelfde plaats.
De architect Van de Regenboog, Arco Cooiman, koos voor een symbolische en tegelijk functionele opzet. Je komt de kerk binnen via de ontmoetingsruimte, het Voorhof genoemd. Ook wilde hij, dat je in de kerk gezeten naar buiten kunt kijken. Een Kerk, die zich architectonisch afsluit voor de buitenwereld - mensen en natuur - is in zijn ogen geen goede kerk.
Een gelovige kijkt met een bepaalde blik naar buiten, hij ziet de mens als mens van God. De ramen van de kerk hebben een symboliek meegekregen, die daarnaar verwijst. De ramen zijn voor een deel voorzien van prachtige glas-in-lood kunstwerken, waarin de scheppingsdagen, zoals verhaald in Genesis 1, worden uitgebeeld.

De kunstenares, die de ramen heeft ontworpen, is Manon Lith te Maassluis. Zij maakte ook het ontwerp voor het applicatiegordijn, waarop het nieuwe Jeruzalem is afgebeeld.
In de zijruimte van de kerk en in de kerkzaal zijn in de ramen kunstwerken aangebracht.
In de avondmaalsruimte beelden ze de christelijke symbolen uit.

Meer foto's van de beide kerkgebouwen kunt u vinden in ons webalbum.