Kerkorgel

Het orgel van de Witte kerk
 
Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van een voorzanger is in 1908, na een discussie die reeds omstreeks 1870 begon, besloten een orgel aan te schaffen bij de firma Maarschalkerweerd te Utrecht; dit orgel is op 11 juni 1909 in gebruik genomen.
Het was een éénklaviers instrumentmet zes stemmen en aangehangen pedaal. Lange tijd was een orgeltrapper nodig voor de windvoorziening, want pas in 1918 kwam er elektriciteit in de kerk, echter de eerste jaren alleen voor de verlichting.
In de jaren 1963/1964 is het orgel vergroot met een 2e klavier en zelfstandig pedaal tot de huidige dispositie. Dit is uitgevoerd door de firma Vermeulen in Alkmaar, onder advies van Feike Asma. Naar de geest van die tijd is de tractuur elektro-pneumatisch gemaakt. De voorkas en daarmee het front bleef ongewijzigd. De Sesquialter was oorspronkelijk III sterk, maar het 2’ koor bleek dermate overheersend dat dat op enig moment is afgeplakt.

De dispositie is:
Man. I: Prestant 8’ Holpijp 8’ Octaaf 4’
Fluit 4’ Mixtuur III 2’ Dulciaan 8’
Man. II: Roerfluit 8’ Viola 8’ Open fluit 4’
Sesquialter II: Woudfluit 2’ tremulant
Ped.: Subbas 16’ Gedekt 8’
Koppels I-II, ped-I en ped-II, Automatisch Pedaal

In 2004 is het orgel gerestaureerd door de firma Scheuerman uit Rotterdam. Alle membramen zijn vervangen, de windladen en veel pijpwerk gerepareerd en de elektrische bedrading en de tremulant vernieuwd. De dispositie is ongewijzigd gebleven. Een poging het 2’ koor van de Sesquialter er weer bij te nemen is niet gelukt, dit bleef te sterk.

Bekend geworden organisten uit Sint Pancras, die aan dit orgel begonnen zijn, zijn Jaap Kroonenburg, sinds 1972 organist van de Groote of Nieuwe Kerk van Maassluis, en Wim Madderom, sinds 1989 cantor-organist van de Oude Kerk in Voorburg.

Het pijporgel van de Regenboog
Is in 1960 gebouwd door de firma Pels (Orgelbouwers sinds 1903) voor het kerkelijk centrum “De Bron” te Hoogvliet.
Adviseur bij de bouw van het instrument was de heer Koos Bons.
Het orgel is gebouwd volgens het Mechanisch Sleepladen Systeem.
Bij het overcompleet zijn van het orgel kon de Gereformeerde kerk van Sint Pancras het in 1994  overnemen van genoemd kerkelijk centrum.
Na de aanschaf is de dispositie op ons verzoek (door de firma Pels) op enige punten gewijzigd, om de bruikbaarheid ervan in het kerkgebouw te verhogen.

De huidige dispositie van het orgel is:
Hoofdwerk: C – g’’’
1.   Prestant  8’
2.   Holpijp  8’
3.   Octaaf  4’
4.   Speelfluit  4’
5a. Octaaf  2’
5b. Mixtuur IV-V 
6.   Sesquialtera II
7.   Dulciaan  16’
      Tremulant

Borstwerk : C – g’’’
8.   Roerfluit  8’
9.   Spitsfluit  4’
10. Quintfluit  3’
11. Prestant  2’
12. Cymbel II
13. Regaal  8’
     Tremulant
Pedaal, C-f’
14. Subbas  16’
15. Gedekt  8’
16. Kromhoorn  4.
Koppelingen
Pedaal  + Hoofdwerk
Pedaal  + Borstwerk
Hoofdwerk + Borstwerk
 
Organisten:
Dhr. G. van Hal
Mevr. P. Klercq
Dhr. F. Lodder