Zondag Christus Koning

Op zondag Christus Koning, de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. Voor aanvang is er voor een ieder gelegenheid een waxinelichtje te ontsteken op de tafel, links in de kerkzaal. Hier liggen ook de gedenkboeken met de namen.

Tijdens de gedachtenisdienst wordt de familie in de gelegenheid gesteld het naamblad van hun overleden dierbare uit de levensboom te nemen en een kaars te branden aan het licht van de Paaskaars. Bij het aansteken van de laatste kaars worden de namen genoemd van ontvallen naasten van families die ook zijn uitgenodigd. Ook denken we dan aan allen ons korter of langer geleden overleden, maar niet minder in onze herinnering.

We hopen en bidden dat de families, naasten en wij allen kracht en troost mogen voelen tijdens dit moment van gedenken. Zij die ons ontvielen mogen we toevertrouwen aan de palm van Gods hand.

 

Preek van de leek

We hebben al een paar keer hele mooie preken gehoord van kerkgangers. Dit bevalt eigenlijk zo goed, dat we het wat breder willen opzetten. Er zijn ongetwijfeld meer mensen in de kerk die wel eens een preek, of eventueel de hele kerkdienst willen ver­zorgen. Zolang het maar toegespitst is op de Bijbel en het geen politieke lading heeft, is er veel mogelijk.
Als u denkt: ‘Dat heb ik nou altijd al eens willen doen’; laat het ons we­ten. Voor dit jaar is het predikantenrooster al rond, maar voor 2023 zijn de volgende data beschikbaar: 2 april, 4 juni, 25 juni, 24 sep­tember en 15 oktober. U heeft dus nog even de tijd om u voor te bereiden.

Namens de kerkenraad,
Sipke Huizinga: 06-37651779, Cobi Kroese: 06-46701868