Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
3 december Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
7 december 14.30 Molenhoeve ds. H.J. Bijman  
10 december Dienst in de Regenboog ds. Marius Braamse  
17 december Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
24 december 22.00 Dienst in de Regenboog
Kerstnachtdienst
ds. H.J. Bijman  
25 december Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Onze kerkdiensten kunt u on-line volgen via de live-stream:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1611-Protestantse-Gemeente-te-Sint-Pancras

In Samenspraak vindt u op de middelste pagina’s het overzicht van alle kerkdiensten. Omstreeks half december verschijnt het Kerstnummer. Hier nog wat aanvullende informatie over enkele kerkdiensten de komende periode:

Zondag 3 december is het zondag Eerste Advent. Marianne van der Bent zal voor ons de eerste van vier adventskaarsen aansteken. We horen deze morgen over een deurwachter. Ook vieren we de Maaltijd van de Heer. Zij die thuis meekijken worden uitgenodigd alvast een stukje brood en wat druivensap gereed te zetten voor de viering. Deze morgen staat de ZWO-tafel weer voor u gereed voor de verkoop van FairTrade produkten.

Donderdag 7 december is er een kerkdienst in ‘De Molenhoeve’ en vieren we met de bewoners de Maaltijd van de Heer. Weet u welkom! De te houden collecte is dan voor de diaconie van onze gemeente.

Zondag 17 december vindt ’s ochtends alweer voor de 9e keer bij ons de Top2000 dienst plaats. Onze jeugdouderling Johan Schut is druk doende deze voor te bereiden met de muziekgroep. We hopen weer op een inspirerende en mooie muziek-en zangdienst. Dit nog even ter info: dit jaar wordt de 25e editie van de Top2000 op radio en tv uitgezonden tussen Kerst en Oudjaar!

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!