Zondag Christus Koning

Zondag 22 november was het de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, die wij noemen zondag Christus Koning. We gedenken onze gemeenteleden die ons het afgelopen Kerkelijk Jaar ontvielen.
Nog enkele foto's ervan staan  in het Picasa-album.

Ga terug