Verkoop Witte Kerk

Wij hebben u afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de tender voor de Witte Kerk. In januari 2019 werd  de publiciteit gezocht.

Zo is er geadverteerd op Funda, zijn artikelen in diverse kranten verschenen en is op 24 januari een middag georganiseerd voor belangstellenden. Deze middag is goed bezocht en na bezichtiging en verstrekken van informatie hebben zich tot nu toe 10 geïnteresseerden schriftelijk gemeld. Dat is verheugend, vooral omdat een aantal partijen tegemoet komt aan onze wensen (behoud monu­ment, mogelijkheid tot gebruik van de kerk voor diensten), maar daarnaast nog veel mogelijkheden ziet om de Witte Kerk en Rank voor gemeentelijke, sociale en culturele activiteiten te gebruiken. Het is mooi om te merken dat de belang­stelling groot is en het enthousiasme breed gedragen wordt.

Het vervolg:

De partijen die zich hebben aangemeld, is inmiddels verzocht om hun plannen voor eind februari in het kort schriftelijk weer te geven. Op basis daarvan zal de commissie, bestaande uit Gerrit Kolkman (KKG, kantoor der kerkelijke gemeen­ten), Jaap Purmer (Stichting Vrienden van de Witte Kerk), John Kunis en Klaas Kloosterboer (College van Kerkrentmeesters), een aantal gegadigden uitnodigen om een uitgebreidere presentatie van hun plannen te geven. Dit zal eind maart 2019 plaatsvinden.

De evaluatie van deze presentaties zal worden besproken met Stichting Vrien­den van de Witte Kerk en met de kerkenraad.
We zijn blij met de belangstelling om de Witte Kerk, naast kerk, voor veel meer activiteiten te gebruiken voor de gemeenschap, maar er zal nog enige tijd over­heen gaan voordat we een onderbouwd voorstel kunnen overwegen dat ook langjarig houdbaar is.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, u bent welkom om deze te stellen aan de voorzitter van de kerkenraad of een van bovengenoemde mensen (jan. leegwater@pgsp.nl, john.kunis@pgsp.nl, jaappurmer@accesstoquality.nl, klaas. kloosterboer@kloosterboer.nl of Gerrit Kolkman: g.kolkman@kkgkka.nl).

 

Ga terug