Uitnodiging Kerstmiddag

Op woensdag 18 december 2019 van 16.00 tot 19.00 uur wordt een kerstmiddag georganiseerd in ons Kerkelijk Centrum de Regenboog door de vrijwilligers van ‘Delen wat de pot schaft’, ‘De Ontmoetingskring’ en de taakgroep pastoraat.

Deze middag is niet alleen voor de bezoekers van bovenstaande groepen, maar ook andere belangstellende gemeenteleden. In ons kerkblad ‘Samenspraak’ van december leest u meer informatie over opgave en vervoer.

Maar noteert u alvast deze datum in uw agenda!

 

Ga terug