Sobere Maaltijden afgelast

Helaas hebben we moeten besluiten om in deze Veertigdagentijd geen Sobere Maaltijden meer te houden. Even goed blijven we, ook in deze bijzondere tijd, toeleven naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood.

Informatie over de projecten waar we tijdens de Sobere Maaltijden voor zouden collecteren, vindt u hier: https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten

 

Ga terug