Rouw op mijn dak

Wij kregen een bericht van Martin Los, van 1975-1979 predikant van de Gereformeerde kerk in Sint Pancras, waarin hij vertelt een boek te hebben geschreven n.a.v. het overlijden van zijn dochter Rosa op 20 augustus 2016. Waarom we u dat laten weten?
Martin Los schreef aan ons:

Beste leden van de PG Sint Pancras,

Een jaar geleden, op 20 augustus, overleed onze op één na jongste dochter Rosa (geboren in het ziekenhuis te Alkmaar en gedoopt in Sint Pancras). Zij is 37 jaar geworden.
Een maand na haar overlijden kreeg ik de ingeving een boek te gaan schrijven. Inmiddels heeft een uitgeverij zich bereid verklaard het boek uit te geven. Het verschijnt op 21 augustus.
De titel is ‘Rouw op mijn dak’.
De uitgever gaat ervan uit dat er ook in kranten en radio/t.v aandacht aan zal worden geschonken.
Daarom leek het mij goed om de gemeente in Sint Pancras persoonlijk op de hoogte te stellen. Omdat ik haar vanwege mijn beginnend predikantschap daar veel dank verschuldigd ben, en ook omdat dorp en gemeente in sommige verhalen in het boek voorkomen. Bijv. met betrekking tot de geboorte en doop van Rosa. Maar ook mijn pastorale ervaringen rond overlijden en rouw zijn mede gevormd door mijn ambtsperiode in Sint Pancras en Broek op Langedijk waar ik consulent was gedurende de ziekte en de tijd na het overlijden van ds. Jacob Boer daar. 


Ik wil u vragen om enige aandacht aan de publicatie te besteden op de website of in de kerkelijk informatie bijv. door de folder die ik als bijlage mee stuur op te nemen.
Het betreft een delicaat onderwerp, maar het boek is zo geschreven dat het ook troost kan bieden.
Ik zou zeer waarderen als u op de een of andere manier aan mijn verzoek wilt en kunt voldoen

Hartelijke groeten
in gebed verbonden

Mede namens mijn vrouw Nelleke
Martin Los, 1975-1979 predikant te Sint Pancras.

"Rouw op mijn dak"".

Een priester, een vader, de dood van zijn kind.

 

In 2016 verloren Martin Los en zijn vrouw Nelleke binnen een jaar hun volwassen dochter Rosa aan een slopende ziekte. Een tijd van ontreddering, afscheid en verdriet.

Enkele weken na haar dood begint vader en priester Martin Los plotseling te schrijven. Elke ochtend vroeg ('Ik kon toch niet slapen'). De plotselinge dood van zijn dochter brengt herinneringen naar boven. Herinneringen aan zijn eigen jeugd. Aan de jeugd van Rosa in het jonge gezin Los. Herinneringen aan zijn eigen levenspad, zijn jaren als predikant, de overstap met zijn vrouw naar de rooms-katholieke kerk, zijn priesterwijding.

Hoe is het om je dochter bij te staan als vader, en andere stervenden en rouwenden als pastoor. Hoe anderen reageren op de gebeurtenissen.

 

- Adembenemend relaas over de wendingen die een mensenleven neemt.
- Martin Los: 'Het boek voelt als een gift van Rosa aan mij'.
- Boek in 37 fragmenten, Rosa werd 37 jaar.
- Wijze lessen over het omgaan met de rouw van een ander.
- Een paperback van ca. 300 bladzijden, € 19,95, verschijnt in augustus

Martin Los is pastoor van de Licht van Christus-parochie Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn.

Ga terug