Kerkdienst 13 december

Ochtendviering  vanuit de Regenboog te Sint Pancras
Voorganger ds. P. Verhoeff
m.m.v. zanggroep organist Bert Rootmensen 

De uitzending is te volgen via de website of app van kerkdienstgemist.nl en ook eventueel later in de week nog terug te zien via dezelfde website of app.

 

De collectedoelen voor zondag zijn:
1. Diaconie: Wijkwerk
2. Kerk

ORDE VAN DIENST

 

 

* Aanvangslied: Psalm 25: 2 en 3

 

* Bemoediging en groet

 

* Gebed

 

* Zingen: Lied 433

 

* Project kindernevendienst + projectlied

 

* Lezing: Lucas 7: 36-50

 

* Zingen: Lied 990: 1, 2, 3 en 6

 

* Preek

 

* Zingen: Lied 500: 1, 2 en 5

 

* Dankzegging en voorbeden

 

* Collecte

 

* Slotlied: Lied: 444

 

* Zegen

 

 

Ga terug