Jeugddienst op 28 januari

in Kerkelijk Centrum De Regenboog. Het thema van de dienst was “Het verloren schaap”.
De jeugdclubs verleenden hun medewerking. Er werd een mooi verhaal verteld over een herder, die ontdekte dat er één schaapje aan zijn kudde ontbrak. Hij zocht en zocht en vond het uiteindelijk in het water van een beek, waar hij het door een ferme duik uit redde. De kinderen (en de volwassenen in de kerk) luisterden met volle aandacht naar het verhaal, dat ook prachtig uitgebeeld werd via de beamer. En er werden mooie liederen gezongen.
Ds. Bijman vertelde daarna het verhaal van een jongetje, dat niet meer naar huis durfde te gaan, omdat hij een slecht rapport had gekregen op school. Gelukkig liep ook dat verhaal goed af! En hij legde uit, dat God ook heel blij is met elk schaapje dat de weg naar zijn kudde terug vindt!
Zie de foto's in het fotoalbum van de website  en ook in het Google-album.

Ga terug