Gemeenteavond 8 juni 19.30 uur

We hebben u nodig om samen te kijken naar de toekomst van onze kerk.
Wij willen u van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse gemeenteavond. We hebben twee jaar moeten
overslaan maar gelukkig is het weer mogelijk om met elkaar deze belangrijke bijeenkomst te vieren.
We hopen u tijdens de gemeenteavond te spreken en te horen wat uw ideeën en vragen hierover
zijn. Zoals u weet is er ook een visitatie geweest die met advies voor onze gemeente is afgerond. De
samenvatting hiervan vindt u bij deze brief. Het geeft, naast een beeld van wat wij beleven en hopen
voor onze gemeente, een voorzet van een toekomst die ons richting geeft.
Zoals gebruikelijk kunt u de financiele stukken van het CvK en de diaconie bekijken, deze worden in
ons kerkgebouw voor u ter inzage neergelegd. Hierover kunt u ons altijd vragen stellen maar het
liefst zien we u natuurlijk op de gemeenteavond zelf.

Datum: 8 juni
Tijd: 19:30 uur
Plaats: K.C. de Regenboog
Namens de kerkenraad

Ga terug