Woensdagmiddag kerk open 14.00-15.30 uur

Weet je welkom in ons Kerkelijk Centrum de Regenboog. De invulling van de woensdagmiddag gaat met ingang van deze maand wat veranderen. Voor de in­loopmiddag en de zangmiddag bent u vanaf 14.00 uur welkom in ‘De Voorhof’. Het samen zingen doen we in de kerkzaal zo tussen 14.30 en 15.00 uur.

Ook de Taizé-middag is wat anders ingedeeld. Vanaf 14.00 uur bent u welkom in ‘De Voorhof’ en kunt u alvast wel een kaarsje aansteken in de kerkzaal. De mid­dag wordt afgesloten met een Taizé-meditatie, voor wie dat wil, en vindt plaats van 15.00 uur tot 15.30 uur. Meer informatie over de Broedergemeenschap Taizé vindt u op: www.taize.fr (ook in het Nederlands).

Data openstelling kerk:

woensdag 6 oktober inloopmiddag en als afsluiting een Taizé-meditatie

woensdag 13 oktober inloopmiddag

woensdag 20 oktober inloopmiddag en als afsluiting een Taizé-meditatie

woensdag 27 oktober zangmiddag

 

Woorden voor onderweg

‘Ein feste Burg ist unser Gott’ (t. Martin Luther (1483-1546)
Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.
Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij ’t nog niet wist:
Jezus Christus is ’t,
de Heer van ’t heelal,
die overwinnen zal, -
God zelf staat ons terzijde.