Woensdagmiddag kerk open 14.00-15.30 uur

Op woensdagmiddag bent u welkom in Kerkelijk Centrum de Regenboog.

Tijdens de inloop en Taizé-middag kunt u een kaarsje branden in de kerkzaal. Wilt u meer weten over Broedergemeenschap in het Franse dorpje Taizé, kijk dan op: www.taize.fr (ook in het Nederlands). 

woensdag 6, 13, 20 en 27 juli inloop
woensdag 3 augustus Taizé-meditatie
woensdag 10 augustus inloop
woensdag 17 augustus Taizé-meditatie
woensdag 24 augustus inloop
woensdag 31 augustus zangmiddag

Woorden voor onderweg

‘… naar U toe…’

Gij die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.
Gij die Uw woord in ons hebt neergelegd
in den beginne als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,
heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons Uw lieve naam.

(t. Huub Oosterhuis Lied 197 Liedboek 2013)