Gesprekskring

Na een lange pauze, veroorzaakt door de corona-epidemie, vindt op 8 mei in Kerkelijk Centrum De Regenboog weer een bijeenkomst plaats van de gespreksgroep.

Onderwerp voor deze avond is: “Wat vind je belangrijk in jouw leven?”

Uiteraard is iedereen van harte welkom!

Delen wat de pot schaft

Na de vakantieperiode worden de maaltijden weer opgestart. De deelnemers ontvangen daarover bericht.

Met vriendelijke groeten,
Janke Klercq (072-5642220) en Tiny Rustenburg (072-5641801)

Catechisatie

Bel voor informatie naar de contactpersonen ds. John Bijman (tel.: 072-5316622)
of jeugdouderlingen Esther Molenaar (tel.: 06 23296175) of Sipke Huizinga (tel.: 072 5622947)

Belijdeniskring

Wie overweegt voor God en zijn gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is welkom op de belijdeniscatechese.
Wil je groeien in je geloof en je verantwoordelijkheid voor je doop overnemen van je ouders? Wees dan welkom op de belijdeniskring!
Wanneer de belijdeniskring zal starten, wordt in overleg bepaald. Samen stellen we een route naar de belijdenisdienst op, waarin de belangrijkste elementen uit het christelijke geloof aan bod komen.
Voor meer informatie: ds. H. J. Bijman; tel. 072 5316622; e-mail: hjbijman58@outlook.com.