Gesprekskring

Op zondagavond 21 november willen we een herstart doen met onze gesprekskring. We moeten blijkbaar weer even wennen aan het idee dat we weer bij elkaar kunnen komen, maar met de huidige inzichten kunnen we weer met elkaar in gesprek over de dingen die ons bezig houden. Uiteraard kan iedereen zelf onderwerpen inbrengen, waar we dan een avond met elkaar over gaan spreken.

Op 21 november willen we starten met de vraag: wat vinden we belangrijk in ons leven? Willen we ons goed voelen of willen we goed leven of is dat hetzelfde? Iedereen is van harte uitgenodigd om deze avond mee te doen.

We starten om 20.00 uur met een kop koffie of thee

Delen wat de pot schaft

Vanwege de huidige Coronamaatregelen willen wij het eten uitstellen tot nader bericht.

Met vriendelijke groeten,
Janke Klercq (072-5642220) en Tiny Rustenburg (072-5641801)

Catechisatie

Bel voor informatie naar de contactpersonen ds. John Bijman (tel.: 072-5316622)
of jeugdouderlingen Esther Molenaar (tel.: 06 23296175) of Sipke Huizinga (tel.: 072 5622947)

Belijdeniskring

Wie overweegt voor God en zijn gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen, is welkom op de belijdeniscatechese.
Wil je groeien in je geloof en je verantwoordelijkheid voor je doop overnemen van je ouders? Wees dan welkom op de belijdeniskring!
Wanneer de belijdeniskring zal starten, wordt in overleg bepaald. Samen stellen we een route naar de belijdenisdienst op, waarin de belangrijkste elementen uit het christelijke geloof aan bod komen.
Voor meer informatie: ds. H. J. Bijman; tel. 072 5316622; e-mail: hjbijman58@outlook.com.