Overdenking

De kerk als vrijplaats

De Protestantse Kerk begon enige jaren geleden een ontwikkeling om zo actu­eel en concreet mogelijk toe te groeien naar Kerk2025. Dit jaar verscheen de nieuwe visienota ‘Van U is de TOEKOMST’. De visienota is de opvolger van twee eerdere nota’s, die deze pakkende titels droegen: ‘Leren leven van de verwon­dering’ (2005) en ‘De hartslag van het leven’ (2012). Gelijk de inhoud van de visienota’s groeien wij als lokale kerkgemeenschap mee met de veranderingen in en om ons heen.

In de derde nota worden de plaatselijke gemeenten, dus ook onze Protestantse gemeente te Sint Pancras, uitgenodigd om te ontdekken waar zij in hun lokale situatie toe geroepen worden. Een heuse opdracht voor de kerk en haar leden, die daarin niet alleen staan. Want, aldus de nota, mag de kerk in vertrouwen dienstbaar zijn aan de wereld: ‘…Hoopvol omdat aan God de toekomst is; ont­spannen en met vreugde omdat zijn genade ons draagt…’ (visienota p. 7).

Een ander citaat uit de nota: ‘Het is de roeping van de kerk om daar te zijn waar de Geest aan het werk is en Jezus zich laat vinden. In zijn naam worden we ge­roepen anderen nabij te zijn en te blijven. Ook als dat vereist dat we vér gaan, tot in de duisternis, in de wereld van kwaad en lijden, daar waar anderen het laten afweten…’ (p. 46). Voor God ben ik vrij, daar is toegang zonder beperkin­gen. Daar mag ik me altijd geliefd weten en welkom voelen! Een waardevolle boodschap, zeker in een tijdspanne, waarin de vrijheid in het geding is. En waar tegenstellingen op allerlei vlakken zomaar kunnen uitgroeien tot discriminatie en conflicten.

‘We houden dit alleen vol in het geloof dat Jezus ons hierin voorgaat en in ver­trouwen dat de Geest wel raad weet met de chaos. We weten ons verbonden met ieder die opkomt voor menselijke waardigheid en zich inzet voor gerechtig­heid, vrede en heelheid van de schepping’ (p. 46). Anno 2021 worstelen we nog altijd met het nastreven van deze waarden. De kerkvader Johannes Chrysosto­mus van de Vroege Kerk (4e eeuw na Christus) omschrijft de plaats van de kerk aldus:

‘De kerk heeft twee altaren.

Het ene staat in de kerk,

het andere te midden van de armen,

van hen die lijden en in nood verkeren.’ (p.36)

Als plaatselijke gemeente mogen we onze stem laten horen om telkens opnieuw te pleiten voor wegen naar heling en verzoening.

John Bijman, predikant

(De visienota ‘Van U is de toekomst’ kunt u downloaden via de website van de Protestantse Kerk: www.protestantsekerk.nl)