Overdenking

Veertigdagentijd

Op Vastenavond (dit jaar dinsdag 21 februari) begint voor onze Rooms-katholieke zusters en broeders de ‘vastentijd’ met de dag daarop het ritueel van het askruisje. De priester tekent een kruisteken de as van de verbrande palmtakjes (die vorig jaar op Palmzondag 10 april werden uitgedeeld) op het voorhoofd van de parochianen. Zo begint een tijd van inkeer en verstilling, dit jaar tot zondag 2 april. Op Palmzondag ontvangen zij dan het nieuwe palmtakje.

 

Veertigdagentijd: in de door de Protestantse Kerk uitgegeven kalender, die u wellicht ook in uw bezit heeft, wijdt één van de schrijvers uit over Aswoensdag, daarbij citerend uit Psalm 103. In ons nieuwe liedboek (2013) is een variatie op deze psalm als beurtzang opgenomen als Lied 103e (‘Bless The Lord My Soul’), dat we tijdens de Psalmendienst op zondag 12 maart met elkaar gaan zingen.

Uit de bijdrage van de schrijver:  “… ‘Stof ben je, tot stof keer je terug‘ (Gen. 3 vers 19). Die woorden klinken vaak op Aswoensdag, en ik vind ze altijd wat deprimerend. Is het christelijk geloof een deprimerende boodschap? Je zou het bijna denken. Aswoensdag bepaalt ons bij de kwetsbaarheid en de sterfelijkheid van het leven. Ons leven is eindig en kwetsbaar. We lopen er steeds tegenaan. Tegelijk plaatst deze psalm ons in het perspectief van de Eeuwige. We worden opgeroepen om zijn naam te prijzen, zijn zegeningen en weldaden niet te vergeten. Ons leven wordt overkoepeld door zijn vergeving en genade. In vers 12 [Psalm 103] horen we: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd‘. Aswoensdag mag een nieuw begin zijn, om te leven in Gods barmhartige liefde…”

In de veertigdagen tijd volgen we Jezus. Hij deelt in de kwetsbaarheid en de sterfelijkheid, maar verliest nimmer het vertrouwen in Gods barmhartige liefde. En gelijk de dichter van Psalm 103 houdt Hij niet op de Eeuwige te loven, die nimmer loslaat wat ooit begon! Ons kerkelijk seizoen startte vorig jaar met een mooie en verfrissende startdienst met als thema: ‘Aan tafel!’. Deze maand gaan we ook aan tafel als we op zondag 5 maart (met hen die met ons verbonden zijn) de Maaltijd van de Heer vieren. Om zo midden in gebrokenheid van ons aardse bestaan te zien op Jezus, die trouw bleef aan God. Waarover de psalmist zegt: ‘…Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw…’

 

John Bijman, predikant