Overdenking

Het licht van den beginne in een nieuw daglicht

In de adventstijd lezen we Bijbelse teksten, die onder meer gekozen zijn uit de evangeliën van Matteüs en Lucas. In de eindredactie worden de gebeurtenissen rond het tijdstip van de geboorte van Jezus uitvoerig beschreven. De hemel roert zich en herders schouwen in de nacht, als zij waken over hun kudde. Een heldere ster verschijnt aan de hemel. De herders zijn bevreesd en weten niet hoe dit verschijnsel te duiden. Een engel zegt: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen… voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.’ Een loflied klinkt uit de hemel: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft’.

Een Kind wordt ons gegeven. Hij is het licht van de wereld en zal later in de harten van mensen hun licht doen oplichten. Het is van levensbelang, opdat wij ons nimmer overgeven aan de donkerheid, die ook om ons heen is en u, jou en mij zomaar kan treffen. Donkerheid, zij staat voor alles waardoor je er maar niet aan toekomt te kunnen leven zoals God het bedoelt. Zomaar kun je op een weg belanden, die jouw licht doven kan.

In vele kerken worden de vier adventskaarsen weer ontstoken. En dit jaar is er in onze kerkdiensten aandacht voor de voorouders van Jezus, zoals opgetekend in het eerste hoofdstuk van Matteüs: ‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.’ Vier voormoeders komen deze zondagen langs en sommige zijn niet afkomstig uit het volk Israël. Toen het Kind werd geboren zag Hij het levenslicht. Je zegt het zo ook weleens bij de komst van een baby. Het Kind ons gegeven werd, althans volgens de huidige kennis rond en nabij 2025 jaar geleden geboren in Bethlehem. Daarom vieren wij Kerstfeest. Godzijdank weer met velen, met familie, met vrienden, met gasten in de kerk. Leven en licht, ze zijn onlosmakelijk van elkaar. Zonder licht, geen leven, geen planten, bomen, dieren en mensen. Zonder licht is de wereld, zoals het eerste vers van de Bijbelboek het verwoordt: ‘De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.’ Door het Kind ons gegeven zal het licht voor altijd blijven. Zijn komst plaatst het Licht van den beginne in een heel nieuw en hoopvol daglicht. Voor u, voor jou een gezegende Kersttijd!

John Bijman, predikant