Van de voorzitter van de kerkenraad

En voor we het door hebben, is september al weer voorbij. Buiten is het la­ter licht en wordt het alweer eerder donker, maar in De Regenboog brandt ’s avonds al weer licht, met weer allerlei bijeenkomsten van zowel de PGSP als ook van andere groeperingen uit het dorp, in het dorp voor het dorp. Dit wordt het seizoen van de keuzes. Na 2e Kamerverkiezingen en gemeenteraadsver­kiezingen in november zullen we als PGSP ook keuzes moeten gaan maken. De komende maanden gaan we werken aan een visiedocument en een daarop vol­gend beleidsplan. Waar willen we staan als PGSP over 10 jaar, wat willen we zijn en hoe gaan we daar komen? Dit betekent ook voor u keuzes, want uw mening telt, en niet alleen uw mening, maar ook uw bijdrage. Om even actueel te blij­ven, alleen samen zijn we de PGSP. Volgend jaar zal een groot aantal mensen, sommige na vele jaren inzet, hun “taak” binnen onze gemeente opgeven en zullen er nieuwe mensen moeten opstaan om deze “taken” te vervullen, zie hier al een keuze die we bij u gaan neerleggen. Als kerkenraad en commissies gaan we hard aan het werk om ook dit seizoen weer kerk te kunnen zijn, al dan niet zoals we gewend waren of op aangepaste manieren. Dit doen we in de weten­schap dat wat wij ook kiezen, er altijd Eén is Die voor ons gekozen heeft. Laten we dankbaar zijn voor deze keuze en gezamenlijk kiezen voor een PGSP die die keuze bevestigt.

Een hartelijke groet,

Jan Leegwater

Meezingen bij het Hoorns Byzantijns Mannenkoor?

Wil je eens meemaken wat het is om in een a capella koor te zingen, dus met alleen maar (mannen-) stemmen, zonder muzikale begeleiding? En in een taal die niet zo voor de hand ligt: het kerk-slavisch? Maar wil je ook eens meemaken wat het is om te repeteren onder een bezielende dirigent, één van de besten in zijn vak in dit land? En wil je eens genieten van de prachtige samenklanken die dat kan opleveren? Kom dan eens kijken en luisteren bij een van onze open repetities in augustus! Ben je een zanger die dit eens wil meemaken? Of je nu een hoge tenor stem hebt, of een lage bas, of iets daar tussenin: kom dan naar één van onze open repetities op dinsdagavond 24 of 31 augustus! We repeteren op 24 augustus in de Hervormde Kerk van Hoogwoud, Radboudstraat 1, 1718 CA Hoogwoud. En op 31 augustus repeteren we in onze reguliere repetitieruimte in Wijkcentrum Kersenboogerd aan de Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn. Beide avonden beginnen we om acht uur. Je mag je van tevoren aanmelden, maar het hoeft niet. Je bent van harte welkom! Voor meer informatie kun je mailen naar informatie@hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl of bellen met 06-53726706. Op onze website (www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl) vind je een aantal voorbeelden van het Slavisch-Byzantijnse repertoire dat wij zingen.

Steunpunt Verlies en Rouw is weer geopend

Op 19 oktober zijn we weer geopend voor lotgenoten. U bent welkom vanaf 14.00 uur. Het thema is dan ‘in liefdevolle herinnering’. U bent van harte wel­kom in de Steiger, Luttik Oudorp 93, 1811MV Alkmaar. Kosten: € 5,00 per mid­dag.

Op zaterdag 30 oktober organiseert het Steunpunt Verlies en Rouw een gedenk­middag voor iedereen die een dierbare mist. Deze gedenkmiddag vindt plaats in kerkelijk centrum ‘de Blije Mare’, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar (naast het winkelcentrum Alkmaar-Noord). Aanvang 16.00 uur.

In verband met mogelijke coronaregels vragen we u om u voor deze middag aan te melden op steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl of via de link op www.dezwaan-alkmaar.nl

Informatie: Marja Ligterink: 06-30088610.

Deze middag is vrij toegankelijk, maar we vragen aan het eind van de middag graag een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.

NIET ALLEEN

NIET ALLEEN

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

In maart bundelden kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protes­tantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, de krachten in het platform: www.nietalleen.nl.

Hulp van #nietalleen:

Mensen die behoefte hebben aan hulp bellen naar 0800 1322. Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden op nietalleen.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/

 

PCOB Dijk en Waard

Burgemeester Kompier is op maandag 18 oktober bij PCOB Dijk en Waard.

Over enkele maanden volgen verkiezingen van gemeenteraadsleden van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. En vanaf 1 januari 2022 zal er een nieuw gekozen gemeentebestuur gaan functioneren met een interim burgemeester, die als zodanig zal functioneren tot er een nieuw benoemde burgemeester zal gaan aantreden. Waarnemend burgemeester van Langedijk, mevrouw L.A.M. Kompier, zal uitleg geven over dit en vele andere onderwerpen bij PCOB Dijk en Waard op maandag 18 oktober. Er zal ook voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. Samen met KBO zullen we deze bijeenkomst voorbereiden. Wij hopen u dan ook maandag 18 oktober te ontmoeten. Wij houden van gezel­ligheid, maar aan de dan geldende Coronaregels zullen we ons houden. Er is voldoende ventilatie. Inloop vanaf 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur. ´t Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. Geen lid? Iedere senior (vanaf 50 jaar) is welkom en betaalt slechts € 2,00 per persoon inclusief koffie of thee met iets erbij.

Namens het PCOB Dijk en Waard bestuur, Ritzo Holtman

Wandelweekend 2021

Dit zal plaats vinden in het 2e weekend van oktober en op dezelfde locatie als in 2020 in Noord Limburg. Nadere info volgt!