Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
12 juni Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
19 juni Dienst in de Regenboog mw. ds. Fokje van Roekel-Brouwer uit Alkmaar  
26 juni Dienst in de Regenboog
Maaltijd van de Heer
ds. H.J. Bijman  
30 juni Dienst in de Molenhoeve ds. H.J. Bijman  
3 juli Dienst in de Regenboog ds. Garbrich Baalbergen uit Bennekom  

Regels bij het bezoeken van de kerkdiensten

Eindelijk mag het weer: de kerkdienst bezoeken zonder opgave vooraf!
Nu bijna alle regels zijn versoepeld en/of losgelaten, kunnen we weer samen­komen met meer mensen.
We mogen ook weer zingen, maar.... wel op 1,5 meter! Zorg er dus voor dat u kruiselings gaat zitten in de kerk.


Houdt u zich a.u.b. nog wel aan het volgende:
Bij verkoudheidsklachten en/of koorts, blijft u thuis.
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar als u zich pretti­ger voelt mét een mondkapje, dan is dat natuurlijk prima!
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
U houdt te allen tijde 1,5 meter afstand.

Bij de kerkdiensten

Onze kerkdiensten kunt u online volgen via de livestream

Zondag 10 juli is mevrouw Greet Bijl-Bor, kerkelijk werker uit Beverwijk onze voorganger. Fijn, dat zij deze morgen weer in ons midden kan zijn. We wensen haar een inspirerende viering toe.


Zondag 17 juli
is Marius Braamse, predikant uit Alkmaar, onze voorganger, eerder als geestelijk verzorger verbonden bij de GGZ Noord-Holland-Noord en thans tijdelijk verbonden aan de Protestantse Gemeente Schermer. Weet u wel­kom, ook deze morgen!


Zondag 24 juli
is Rien Erkelens onze voorganger, emerituspredikant, eerder ver­bonden aan de Protestantse Gemeente Alkmaar. We heten hem als gast welkom in onze kerkelijke gemeente en wensen hem een mooie eredienst toe.


Zondag 31 juli
hoop ik voor te gaan in de kerkdienst. Deze morgen zal het naam­blad worden geplaatst door de familie van ons overleden gemeentelid Cobi de Wit. We wensen hen allen sterkte in deze tijd van verdriet. Weet u welkom!


Zondag 7 augustus
is de ZWO-tafel weer ingericht met Fairtrade spullen, die u na afloop van de kerkdienst kunt kopen. Ook deze morgen ga ik u voor.


Zondag 14 augustus
wordt een bijzondere kerkdienst. Deze zal ik voorbereiden met enkele geïnteresseerde gemeenteleden. De muzikale invulling (zang) en begeleiding wordt verzorgd door Yvonne Leek. Zij was ook in maart bij ons te gast. Elders in Samenspraak staat een oproep voor wie mee wil werken aan de voorbereiding.

 

Donderdag, 18 augustus: In zorgcentrum ‘De Molenhoeve’ is er dan een extra kerkdienst, aanvang 14.30 uur. Het is deze keer een reguliere viering, dus geen viering van de Maaltijd van de Heer. We hopen weer op een mooi samenzijn met aldaar wonende gemeenteleden en gasten.


Zondag 21 augustus
is Robert Blaauw, emerituspredikant uit Heiloo onze voor­ganger. Fijn voor onze gemeente, dat hij deze morgen weer in ons midden is. En we laten ons ook deze morgen weer door zijn woorden bemoedigen en inspire­ren.


Zondag 28 augustus
bent u natuurlijk ook weer welkom in Kerkelijk Centrum de Regenboog, al is het deze morgen even anders als gebruikelijk. Want ’s mor­gens zijn we live verbonden met de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Via de beamer volgen we de kerkdienst, waarin voorgaat ds. Hittjo Hummelen, eme­rituspredikant uit Egmond Binnen. Hij was eerder als geestelijk verzorger werk­zaam bij de Penitentiaire Inrichting in Heerhugowaard. Deze morgen dus een soort van gezamenlijke kerkdienst met de PKN Trefpuntkerk, die ons ook zullen betrekken in het welkom. Na afloop drinken we koffie in De Voorhof en we zijn benieuwd hoe u als kerkganger deze morgenviering zo ervaart.

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Startzondag

Op 25 september houden we weer onze Startzondag in De Regenboog. Het thema voor dit jaar is: aan tafel. Wij gaan dit op onze eigen manier invullen. Het idee is dat we de kerkzaal gaan inrichten als eetzaal. Iedereen komt dus aan een tafel te zitten en dan starten we met koffie en een stukje taart. Als een aantal vrijwilligers een taart wil maken, dan hebben we in ieder geval weer veel vari­atie.

Vervolgens gaan we dan starten met de kerkdienst, waarbij we het delen aan tafel centraal willen stellen: we delen dus ons eten met elkaar, maar we delen ook vooral onze ervaringen, belevenissen, etc. Tussendoor gaan we ook zingen, luisteren naar een verhaal en bidden. Kortom: het wordt een Startdienst waarin we gezellig aan tafel gaan met elkaar.

We hopen op de komst van jong en oud,

De jeugdraad.

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!