Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
4 december Dienst in de Regenboog ds. R.J. Blaauw uit Heiloo  
11 december Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
18 december Dienst in de Regenboog mevr. A. Vader-Terpstra  
24 december Kerstnachtdienst in de Regenboog   22.00 ds. H.J. Bijman
25 december Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
31 december Dienst in de Regenboog   19.30 ds. H.J. Bijman

Regels bij het bezoeken van de kerkdiensten

Eindelijk mag het weer: de kerkdienst bezoeken zonder opgave vooraf!
Nu bijna alle regels zijn versoepeld en/of losgelaten, kunnen we weer samen­komen met meer mensen.
We mogen ook weer zingen, maar.... wel op 1,5 meter! Zorg er dus voor dat u kruiselings gaat zitten in de kerk.


Houdt u zich a.u.b. nog wel aan het volgende:
Bij verkoudheidsklachten en/of koorts, blijft u thuis.
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar als u zich pretti­ger voelt mét een mondkapje, dan is dat natuurlijk prima!
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
U houdt te allen tijde 1,5 meter afstand.

Bij de kerkdiensten

Donderdag 1 december is er om 14.30 uur een viering in ‘De Molenhoeve’. We vieren de Maaltijd van de Heer en delen het brood en de wijn. Dankbaar zijn we dat de zorginstelling ons ruimte geeft voor dit samenzijn. Met niet alleen onze aldaar wonende gemeenteleden, maar ook andere bewoners in ons midden. Dit alles is ook mogelijk, dankzij de hulp van enkele vrijwilligers. 

Zondag 4 december, Tweede zondag van de Advent, is kerkelijk werker mevr. Aly Vader-Terpstra onze voorganger. Deze zondag zal de tweede adventskaars worden aangestoken met daarbij nog een kort woordje. We wensen haar een goede samenkomst.

Op zondag 11 december, Derde zondag van de Advent, vindt de Top2000 dienst plaats, net als vorig jaar in de ochtendviering.  Er zullen liedjes gezongen en gespeeld worden met de band op piano en gitaar. In de week hieraan vooraf is de Kerstboom weer opgetuigd door enkele gemeenteleden om alvast in de Kerstsfeer te komen. Laat u verrassen door de inbreng van onze gemeenteleden om samen te genieten van muziek en zang. De Top2000 dienst is ook een kerkdienst, en hoewel anders, zeker leuk om mee te maken en ook inspirerend.

Zondag 18 december, Vierde zondag van de Advent, gaat ds. Robert Blaauw uit Heiloo bij ons voor. We horen naar een Bijbels woord en zijn uitleg ter bemoediging of inspiratie op onze weg naar het feest van het Licht.

Zaterdag 24 december is het Kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur, met als thema: ‘Levenslicht’

Wat twee jaar niet gelukte, kan nu wel doorgaan. We zingen bekende Kerstliederen en horen naar passende muziek ons gebracht door een ensemble van muziekvereniging ‘Irene’ o.l.v. Theo Bruystens. Weet u welkom!

Zondag 25 december, 1e Kerstdag, vieren we Kerstfeest met de kinderen. Het is nog niet zeker of er ook dit jaar weer een korte musical wordt opgevoerd. Laten we hopen dat het gaat lukken.

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Startzondag

Op 25 september houden we weer onze Startzondag in De Regenboog. Het thema voor dit jaar is: aan tafel. Wij gaan dit op onze eigen manier invullen. Het idee is dat we de kerkzaal gaan inrichten als eetzaal. Iedereen komt dus aan een tafel te zitten en dan starten we met koffie en een stukje taart. Als een aantal vrijwilligers een taart wil maken, dan hebben we in ieder geval weer veel vari­atie.

Vervolgens gaan we dan starten met de kerkdienst, waarbij we het delen aan tafel centraal willen stellen: we delen dus ons eten met elkaar, maar we delen ook vooral onze ervaringen, belevenissen, etc. Tussendoor gaan we ook zingen, luisteren naar een verhaal en bidden. Kortom: het wordt een Startdienst waarin we gezellig aan tafel gaan met elkaar.

We hopen op de komst van jong en oud,

De jeugdraad.

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!