Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Hieronder vindt u het collecterooster voor maart en de melding dat deze in het tekenstaat van de 40-dagentijd en dat we uit liefde toe leven naar Pasen.

De Zwo-werkgroep (Esther, Lia en Willem) zal u zelf informeren over de acties van de 40-dagen tijd en het thema met de nodige foldermateriaal en de kalender en spaardoosjes van Kerk in Actie (KIA), wat wij u van harte aanbevelen.

De collectes blijven hard nodig. Zeker als we vorige maand net hebben  geschreven over de natuurramp in Pakistan en over de oorlog aan de andere kant in Europa. Als ik dit schrijf hebben wij net afgelopen week een deur collecte voor de aardbeving in Turkije en Syrië gehouden, waar wij een bedrag van afgerond €  140 hebben opgehaald. Waarvoor hartelijk dank.  Voor mij zelf heb ik het voornemen in het najaar af te reizen naar Roemenië voor een kennismaking met een weeshuis. En daar voor verbinding andere kerkgemeenten te ontmoeten.

 

Oproep
Enkele leden van de diaconie gaan deze ambtsperiode stoppen. Daarvoor zoeken wij voor de diaconie en ZWO diakenen en/of Zwo-medewerkers. Dit is een oproep voor jong en oud. Lijkt u/je goed om mee te helpen of wilt u meedenken of steunen met deze projecten, dan kunt met een van de diaconie-leden of kerkenraad contact opnemen. Of bellen tel: 06-48527830 of mailen naar de diaconie@pgsp.nl.

 

Collecten
Wij bedanken u voor uw giften van het afgelopen jaar en de gulle donaties voor de eindejaargiften. Mede hierdoor hebben wij weer de jaarlijks doelen een gift kunnen geven. Voor 2023 willen wij graag ook weer doelen ondersteunen en daarvoor de aankomende maanden hiervoor weer een lijst opstellen. Mocht u nog een goed doel weten of vragen hebben over de doelen of informatie hebben, dan kunt contact opnemen met mij of een van de andere diakenen.

Collectes

Zondag 5 maart

1e Diaconie

collecte Kerk in Actie – zending (Palestina, 40-dagentijd)

‘Samen bijbellezen opent deuren Palestina’

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land. Minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.

2e Kerk

Zondag 12 maart

1e Diaconie

collecte Kerk in Actie – binnenlands diaconaat (Nederland, 40dagentijd)

‘Omzien naar gevangenen Nederland’. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken wij (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

2e Kerk

Zondag 22 maart

1e Diaconie

Collecte Protestantse Kerk - missionair werk (kliederkerk, 40dagentijd)

‘Ontdekken in de kliederkerk’

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.

Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken.

2e Kerk

Zondag 26 maart

1e Diaconie

Collecte Kerk in Actie - werelddiaconaat (Bangladesh, 40dagentijd)

‘Kansen creëren voor jongeren en vrouwen Bangladesh’

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

2e Kerk

 

Deurcollecte

Voor het tuinonderhoud zal in maart een deurcollecte worden gehouden. De datum is nog niet bkend, maar zodra een datum bekend zal dit voor de diienst ikenbaar worden gemaakt. U mag uiteraard ook een bijdrage per bank  overmaken.

Givt

Gewoon blijven geven
maar dan zonder contant geld op zak
Geen contant geld, toch geven

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan 2 juni a.s. van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan do­neren. Dat doen wij samen met Givt, waardoor je zonder contant geld toch iets in de collectebus kan doen.

Makkelijk, veilig en anoniem
Met Givt geef je veilig en anoniem met je smartphone (iOS of Android). Je be­paalt zelf eenvoudig én anoniem hoeveel je zou willen doneren aan het goede doel. In de app selecteer je het bedrag dat je wilt geven, je beweegt de app langs de collectezak en boven de collectebus bij de deur en klaar! Je ‘Givt’ is gelukt! Heb je je vergist en had je toch niet willen geven? Geen nood, want je kunt altijd je storting herroepen.

Eén oplossing voor geven zonder contant: Givt is dé manier voor het doen van giften en donaties zonder contant geld en zonder bankpas. Met de app kun je met je smartphone geld geven. Of het nu gaat om collectes, kerken, straatmuzikanten of andere instanties, elke week kun je op steeds meer plekken met Givt terecht. Dus niet alleen in onze gemeente is het handig.


Hoe werkt het in de In de praktijk?

De Givt-app vind je in de App Store en in Google Play. De app installeren, is de eerste stap. Wanneer je Givt gaat gebruiken, is verbinding met internet niet noodzakelijk. De app werkt met bluetooth. Heb je dat niet ingeschakeld, dan geeft de app dit aan, en hoef je alleen maar toestemming te geven en de app schakelt bluetooth in. Bij geen internetverbinding, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.

Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens in te vullen. Daarmee geef je tevens toestemming voor een automatische incasso voor het afschrijven van je donatie van je bankrekening. Vervolgens werkt het net zo gemakkelijk als het geven van contant geld. Je opent de app, selecteert het bedrag dat je wilt ge­ven en beweegt je telefoon richting de collectezak met Givt-logo. Je telefoon pikt een signaal op van de zender die in de collectezak zit. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de collecterende instantie overgemaakt. Je doet dit voor 2 tot 3 collectes in 1 beweging. De zen­der registreert de bedragen en collectes die je in de app hebt ingevuld en vrij­gegeven. De 2e collectezak en eventuele deurcollecte kun je overslaan. Je geeft immers in 1 beweging voor alle collecten.

Niet in de kerk en toch geven?

Ook als je een keer niet in de kerk aanwezig bent, maar thuis of elders meeluistert via “Kerkdienstge­mist.nl”, kun je via dezelfde app toch een bijdrage geven voor het collectedoel. In het scherm van onze kerk op “Kerkdienstgemist.nl” verschijnt rechtsonder het logo van Givt. Als je hierop klikt, kom je in de app van Givt. En kun je net als in de kerk doneren. SAMENSPRAAK Juni 2019

Geef je liever contant?

Geen probleem, want naast je smarttelefoon blijft het gewoon mogelijk om ook contant of met collectebonnen te blijven betalen.