Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Begin dit jaar was er een serie op televisie over ‘De Oude Wereld, de dingen die voorbijgaan’. De presentator reist door Europa met de Greendeal onder zijn arm op zoek naar kansen en hindernissen van de ambitie om in 2050 een klimaatneutraal continent te zijn. De vraag is hoe realistisch dit is en zijn burgers hierin mee te krijgen?

Ook als diaconie houdt dit ons bezig en kijken we voortdurend naar mogelijkheden om te investeren of te beleggen in duurzaamheidsprojecten. Dit kan gaan om lokale biologische landbouw of op het gebied van zonnestroomsystemen.

In het programma bezocht de presentator een dorpje in Frankrijk die zoveel mogelijk zelfvoorzienend is geworden. Alle producten worden lokaal verbouwd en in het dorp verkocht. Het deed mij denken aan ‘De Bosmantel’ in Andijk, de natuur-inclusieve tuinderij die wij ondersteunen d.m.v. een lening. Zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden en minder afhankelijk worden van voedsel wat geïmporteerd moet worden. We hebben van de zomer kunnen zien, tijdens het bezoek aan deze tuinderij, wat dit oplevert. Door vele soorten gewassen en planten door elkaar te verbouwen wordt de biodiversiteit vergroot.

Dit is een mooie en hoopvolle ontwikkeling wat zich hopelijk voort mag zetten. Al vraagt dit veel arbeidsintensief werk en zitten ze vaak aan strenge regels vast. Juist nu we zo bezig zijn met het klimaat, zou het zo mooi zijn als dit soort lokale initiatieven gestimuleerd mogen worden en daar meer subsidie voor zullen ontvangen. Voor veel boeren, zowel tuinders als veehouders zijn de huidige ontwikkelingen een hele grote zorg. En we hopen dan ook dat er een oplossing komt waar iedereen tevreden mee zal zijn. Een citaat waarmee een aflevering uit ‘De Oude Wereld’ afsloot was dan ook:

‘Misschien moeten we dit allemaal wel doen; Een stapje terug om vooruit te komen.’

Hierbij nog een kort bericht vanuit de ZWO:

Wij staan op zondag 4 december met de tafel in de hal waar wij, naast de gebruikelijke producten en kaarten, ook kerstkaarten te koop aanbieden en enkele kerstartikelen.

Een hartelijke groet vanuit de Diaconie en ZWO.

Aan tafel

Dit is het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk.

De startzondag op 25 september heeft al dit thema: Samen aan tafel.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten, schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren en met andere ogen zien.
We gaan drie soepmaaltijden houden in ons eigen Kerkelijk Centrum de Regen­boog op woensdagavonden van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Een intekenlijst wordt in de Voorhof geplaatst met de volgende data:

23 november
25 januari 2023

Wel een soepkom/bord en een lepel meenemen! 

Indien u niet kunt komen wegens vervoer, kunt u bellen voor 19 oktober naar Nita Baan, 072-5642652.
Voor de andere data wordt dit vermeld in de volgende Samenspraak.
Ook kunt u bellen om u op te geven naar Lia van Doorn, 072-5643155 of Esther Soorsma, 0646445523.

We hebben, net als bij de Sobere Maaltijden, twee soepen, een vegetarische en een soep met vlees, en natuurlijk onze geweldige koks, die er voor gaan zorgen dat het heerlijk smaakt.

Wij steunen ons eigen project “JE MAG ER ZIJN”. U kunt kleding, boeken, spelle­tjes, alles wat kinderen van 0 tot 18 jaar nodig hebben, inleveren. We begrijpen het als u dat niet meer hebt, maar u kunt dan vragen aan uw kinderen of klein­kinderen wat ze niet meer nodig hebben. En geld geven is ook goed, dat komt altijd van pas. Want andere zaken die een kind nodig heeft, die ze niet hebben, proberen ze bij een kringloop of iets anders te kopen. En bijvoorbeeld de huur van het pand, gemeentelijke zaken enz. moeten ook betaald worden.

De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
‘t Geheim van het leven wordt zomaar verstrekt.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
In naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Met een hartelijke groet namens de diaconie/ZWO, Lia van Doorn.

Collectes

Donderdag 1 december
Dienst Molenhoeve met Viering Maaltijd van de Heer
collecte voor diaconie

Zondag 4 december 
1e Diaconie: ‘Je mag er zijn’ (Diaconaal project)
2e Kerk

Zondag 11 december 
1e Diaconie: Bloemen in de Kerk
2e Kerk 

Zondag 18 december
1e Diaconie: Wijkwerk PGSP (Diaconie)
Een deel van de collecte zal bestemd zijn voor de kerstactiviteiten
2e Kerk
3e Deurcollecte

Kerstactiviteiten PGSP, zoals de Kerk op Schootvieringen, de clubs, kerstnacht en meer. Geven kan via Givt, de collectemandjes na de dienst of via bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0373 7391 68, onder vermelding van kerstactiviteiten.

Zaterdag 24 december ‘Kerstavond’

1e Diaconie: Kerk in Actie
Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.
2e Kerk

Zondag 25 december  ‘Kerstochtend’

1e Diaconie: SISL en Voedselbank Langedijk-t.b.v. eindejaargift
2e Kerk

Zaterdag 31 december  ‘Oudjaaravond’

1e Diaconie: Algemeen en eindejaargiften 2022
2e Kerk

Givt

Gewoon blijven geven
maar dan zonder contant geld op zak
Geen contant geld, toch geven

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan 2 juni a.s. van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan do­neren. Dat doen wij samen met Givt, waardoor je zonder contant geld toch iets in de collectebus kan doen.

Makkelijk, veilig en anoniem
Met Givt geef je veilig en anoniem met je smartphone (iOS of Android). Je be­paalt zelf eenvoudig én anoniem hoeveel je zou willen doneren aan het goede doel. In de app selecteer je het bedrag dat je wilt geven, je beweegt de app langs de collectezak en boven de collectebus bij de deur en klaar! Je ‘Givt’ is gelukt! Heb je je vergist en had je toch niet willen geven? Geen nood, want je kunt altijd je storting herroepen.

Eén oplossing voor geven zonder contant: Givt is dé manier voor het doen van giften en donaties zonder contant geld en zonder bankpas. Met de app kun je met je smartphone geld geven. Of het nu gaat om collectes, kerken, straatmuzikanten of andere instanties, elke week kun je op steeds meer plekken met Givt terecht. Dus niet alleen in onze gemeente is het handig.


Hoe werkt het in de In de praktijk?

De Givt-app vind je in de App Store en in Google Play. De app installeren, is de eerste stap. Wanneer je Givt gaat gebruiken, is verbinding met internet niet noodzakelijk. De app werkt met bluetooth. Heb je dat niet ingeschakeld, dan geeft de app dit aan, en hoef je alleen maar toestemming te geven en de app schakelt bluetooth in. Bij geen internetverbinding, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.

Registreer jezelf als gebruiker door je gegevens in te vullen. Daarmee geef je tevens toestemming voor een automatische incasso voor het afschrijven van je donatie van je bankrekening. Vervolgens werkt het net zo gemakkelijk als het geven van contant geld. Je opent de app, selecteert het bedrag dat je wilt ge­ven en beweegt je telefoon richting de collectezak met Givt-logo. Je telefoon pikt een signaal op van de zender die in de collectezak zit. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de collecterende instantie overgemaakt. Je doet dit voor 2 tot 3 collectes in 1 beweging. De zen­der registreert de bedragen en collectes die je in de app hebt ingevuld en vrij­gegeven. De 2e collectezak en eventuele deurcollecte kun je overslaan. Je geeft immers in 1 beweging voor alle collecten.

Niet in de kerk en toch geven?

Ook als je een keer niet in de kerk aanwezig bent, maar thuis of elders meeluistert via “Kerkdienstge­mist.nl”, kun je via dezelfde app toch een bijdrage geven voor het collectedoel. In het scherm van onze kerk op “Kerkdienstgemist.nl” verschijnt rechtsonder het logo van Givt. Als je hierop klikt, kom je in de app van Givt. En kun je net als in de kerk doneren. SAMENSPRAAK Juni 2019

Geef je liever contant?

Geen probleem, want naast je smarttelefoon blijft het gewoon mogelijk om ook contant of met collectebonnen te blijven betalen.