Bibliotheek in Kerkelijk Centrum De Regenboog

Bericht van de bieb

Gelukkig gaat het weer de goede kant op met Corona en wordt sinds kort de lock down opgeheven, op de anderhalve meter na.
In de krant “Trouw” stond een verhaal over de tijd. Voor mensen die het druk hebben, gaat de tijd langzaam en voor degenen die het rustig hebben, gaat de tijd snel. Maar voor anderen zijn er soms wel lange dagen geweest, toen er nie­mand langs mocht komen.
Zo zal een ieder van ons de lock down periode anders ervaren hebben.
Nu we langzaam weer de kant op gaan van “Het Normaal” gaan we in septem­ber starten met de Bieb. De boekenkast gaan we opruimen en de koffie zal prut­telen als vanouds, op een nader te bepalen zaterdagochtend.
Via deze weg wensen wij u een goede zomerperiode toe, denk om elkaar en blijf gezond. We zien er weer naar uit om u te ontmoeten.

De vrijwilligers van de Bieb.