Ontmoetingskring

Wanneer we dit schrijven, hebben wij op 29 juni ons seizoen afgeslo­ten met een gezellige middag, in samenwerking met de Open Kerkgroep. Wij waren heel blij met de prachtige opkomst, omdat het ook heel mooi weer was. Met 20 personen hebben we mooie liederen gezongen bij het orgel o.l.v. Fred en John met de blokfluit. De traktaties bij de koffie en een sapje na het zingen vielen goed in de smaak. Ook de lezing van Harmke over de aquarellen van wijlen haar man Aart Goosensen, die in De Regenboog tentoongesteld worden, was prachtig, met de verhalen die daar bij pasten. En over het huidige orgel, dat jarenlang bespeeld werd door Aart. Dankzij Aart hebben wij nu al jaren zo’n mooi orgel in De Regenboog. Aart had in die tijd een orgelcommissie en -fonds opgericht, zodat dit orgel kon worden aangeschaft. Herinnert u zich nog de oude orgelpijp, die tussen de toegangsdeuren naar de Voorhof hing? Daarin konden we toentertijd een donatie doen voor het nieuwe orgel. Mooie geschie­denis van onze kerk, al weer 50 jaar lang.
De datums voor het nieuwe seizoen zijn nu voorlopig vastgesteld. Bij dit schrij­ven vindt u alvast een staatje hiervan. Zet deze alvast in uw agenda.
Wij starten weer op dinsdag 27 september a.s. met een bezoek aan de Hortus in De Beverkoog. U krijgt eind augustus van ons een uitnodiging met opgave­strook voor deelname.
Voor deze zomer wensen wij u veel sterkte en we hopen elkaar weer te ont­moeten in september.

De Open Kerk-middagen en Delen wat de pot schaft gaan wel steeds door.

Met vriendelijke groeten, namens de leiding van de Ontmoetingskring,
Christel, Annie, Frans en Tiny.

Datums voor het nieuwe seizoen:
Dinsdagmiddag 27 september, bezoek aan de Hortus.
Dinsdagmiddag 8 november, onderwerp Poëziealbums?
Woensdagmiddag 21 december, gezamenlijke kerstviering in De Regenboog.
Dinsdagmiddag 31 januari, onderwerp nog niet bekend.
Woensdagmiddag 15 maart, in samenwerking met de ZWO, 40-dagentijd.
Woensdagmiddag 26 april, in samenwerking met de Open Kerkgroep.
Dinsdagmiddag 30 mei, slotmiddag