18.00-20.00 Levende Kerststal

Levende Kerststal – Vrijdag 22 december 2023
Thema: ‘Licht in de duisternis’
Op vrijdag 22 december 2023 zijn jij en u, tussen 18.00 en 20.00 uur, van harte
welkom bij de Levende Kerststal in K.C. De Regenboog.
Ook dit jaar belooft het weer een mooie avond te worden met:
Maria, Jozef en het Kindje in de kribbe
Het Kerstverhaal
Kerstliedjes
Interkerkelijk koor Columba
Jong talent
Muziekvereniging Irene
Kerstknutselen en rondkijken
Gezelligheid en warme dranken
De toegang is gratis, maar er staat een collectebus ten behoeve van de onkosten
van de kerstactiviteiten.

Ga terug