20.00 Kerstnachtdienst vanuit de Regenboog

20.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e collecte KIA:vluchtelingenkinderen in Griekenland 2e Kerk

Ga terug