20.00 Israëlavond zaal Booij

Welkom op de Israëlavond op donderdag 16 februari a.s. in Alkmaar, in Orgelzaal Booy, Daalmeerpad 13, 1827GA Alkmaar, met Gert van de Weerd.

Het thema is En nu profeet Jesaja begrijpen – nieuw licht op Israël en de eindtijd.

In deze lezing wordt het Bijbelboek Jesaja ontrafeld en in logische samenhang gebracht met de realiteit van een Messiaans Rijk – een uitdagend onderwerp, dat breed onderbouwd wordt vanuit de Bijbel. Gert van de Weerd is een be­kend spreker en auteur van meerdere boeken. Hij gaat uit van een zeer frisse en nieuwe manier van theologisch benaderen van de Bijbelse achtergrond en de hedendaagse realiteit. Meer informatie over Gert van de Weerd en het onder­werp kunt u vinden op onze website: www.israelwerkgroepalkmaar.nl.

De toegang is vrij, er zal een collecte gehouden worden voor het werk van Chris­tenen voor Israël Internationaal. De zaal is open om 19.30 uur voor ontmoeting en koffie/thee, de lezing start om 20.00 uur.

Deze avond is er ruim gelegenheid tot vragenstellen en kunnen er producten uit Israël gekocht worden.

 

 

Ga terug