19.30 Dienst in de Witte Kerk

19.30 uur ds. H.J. Bijman

Viering Heilig Avondmaal

Collecte 1e Diaconie 2e Kerk

Ga terug