19.00 Vesperviering Doopsgezinde Kerk

Dit event werd herhaald elke 7 dagen tot 2023-04-04. tot 2023-04-04.

Op dinsdagavond 28 februari start de jaarlijkse vespercyclus met een viering
door collega Willem Venema (PG Langedijk-Noord). We komen samen in de
Doopsgezinde Kerk en de vesper begint om 19.00 uur (vanaf 18.50 uur stilte).
Naast onze gemeente doen ook enkele andere kerken mee. In deze maand gaan
dinsdagavond voor:
- 7 maart Frank Meijer (CGK Broek op Langedijk),
- 14 maart Waldemar Epp (DG Broek op Langedijk)
- 21 maart Leon van den Dool (HG Broek op Langedijk)
- 28 maart John Bijman (PG Sint Pancras) en
- 4 april sluit pastoor Bruno de Sestito ( H. Laurentius, Oudorp/St. Pancras) de
cyclus af. De cantorij o.l.v. Bert Rootmensen verleent medewerking aan de
vespers. Weet je welkom!

Ga terug