18.00 Samen aan Tafel

Samen aan tafel
Op woensdag 8 november bent u weer welkom voor de eenvoudige maaltijd
in het kader van ‘Samen aan Tafel’, aanvang 18.00 uur. U kunt zich opgeven op
de flip-over, die in de hal staat. Wij vragen U een bord/soepkom en lepel mee
te nemen. Na afloop (zo rond 19.00 uur) gaan de mandjes weer rond voor een
vrijwillige bijdrage t.b.v. ons diaconale project ‘Je mag er zijn’.

Ga terug