18.00 Gezamenlijke soepmaaltijd

Op woensdag 25 januari is er in de Regenboog de volgende gezamenlijke soepmaaltijd
van 18:00 tot 19:00 uur. Wilt u zelf een soepkom of bord en een lepel
meebrengen. Er zijn weer twee soepen. Een vegetarische en een met vlees.
Denkt u ook aan een bijdrage voor het project “Je mag er zijn”
Let op! De ontmoetingskring die op het rooster staat voor 31 januari 2023
komt hiermee te vervallen.
Allen hartelijk welkom en voor vervoer mag u bellen naar de Fam. P. Rustenburg,
telefoon 0725641801. Tevens wensen wij u, gezegende kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2023.

Ga terug