11.00 Gemeentevergadering

Gemeentevergadering
Aansluitend aan de kerkdienst van komende zondag 19 juni a.s. zal een gemeentevergadering in De Rank worden gehouden, waarin u op de hoogte gesteld wordt van de voortgang van de verbouwing van KC de Regenboog.

Er zal gelegenheid worden geboden tot het stellen van vragen en maken van opmerkingen.

Wij rekenen op een grote opkomst!

U / jij bent van harte welkom!

 

Ga terug