10.00 Kerstdienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie: SISL en Voedselbank Langedijk 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug