10.00 Dienst vanuit de Regenboog

Zondag 19 juli vanuit de Regenboog

10.00 uur ds. H.J Bijman

Collecte 1e Bloemen in de kerk 2e Kerk

 

Ga terug