10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman
Viering Maaltijd van de Heer
Collecte Diaconie: Bloemen in de Kerk en
Noodhulp na aardbeving in Haïti/Kerk in Actie
Kerkauto mevr. N. Baan

Ga terug