10.00 Dienst vanuit de Regenboog

Zondag 9 augustus vanuit de Regenboog

10.00 uur mevr. A. Vader-Terpstra

Collecte 1e Diaconie 2e Kerk

 

Ga terug