10.00 Dienst in de Witte Kerk

Zondag 26 juni Witte Kerk
10.00 uur ds. H.J. Bijman   Overstapdienst
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk
Crèche Jacqueline Plomp
Kerkauto mevr. T. Rustenburg tel. 56418018

Ga terug