10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. O. Sondorp, Haarlem

Collecte 1e Kerk in Actie: Hervormingsdag 2e Kerk

Crèche Jacoliene

Kerkauto mevr. T. Rustenburg tel. 5641801

Ga terug