10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. H.J. Bijman

Start vakantie bijbelclub

De ZWO tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Stichting het veilige Dak 2e Kerk

Crèche Christa

Kerkauto mevr. T. Rustenburg tel. 5641801

 

Ga terug