10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. R.J. Blaauw, Heiloo

Collecte 1e PKN Missionair werk 2e Kerk

Ga terug