10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. P. Verhoeff, Alkmaar

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Kerk in Actie - Werelddiaconaat Bangladesh 2e Kerk

Ga terug