10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. M. Braamse

Collecte 1e Bloemen in de kerk 2e Kerk

Deurcollecte Kerk in Actie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Crèche Heleen

Kerkauto dhr. J. Vermeer tel. 5643122

Locatie: Witte Kerk

Ga terug