10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. H.J. Bijman

De ZWO tafel staat op het kerkplein Regenboog

Collecte 1e PKN: Vredeswerk 2e Kerk

Crèche Nienke en Heleen

Kerkauto dhr. C. Hart tel. 5641551

Ga terug