10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. H.J. Bijman

Viering Maaltijd van de Heer

De ZWO tafel staat voor u klaar

Collecte 1e PKN: Missionair Werk en Kerkgroei 2e Kerk

Crèche Jacoliene

Kerkauto mevr. T. de Wit-Kruk tel. 5642511

 

Locatie: Witte Kerk

Ga terug