10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. H.J. Bijman

de ZWO tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Kerk in Actie – Werelddiaconaat 2e Kerk

Crèche Betty

 

Ga terug