10.00 Pinksterdienst in de Witte Kerk

Zondag 15 mei vieren we het Pinksterfeest. Het thema is: Kleurrijk en goed
nieuws in alle talen! Drie kleuren staan centraal, die we al eerder tegenkwamen
bij de jeugddienst op zondag 24 april jl. Deze dienst is een gezinsdienst, dus er is
geen aparte samenkomst voor de kinderen van de kindernevendienst.

Voorganger: ds. H.J. Bijman

Ga terug