10.00 Dienst in de Witte Kerk

ds. H.J. Bijman

Viering Maaltijd van de Heer

Collecte 1e Missionair Werk en Kerkgroei 2e Kerk

Crèche Jacoliene

Kerkauto mevr. T. de Wit-Kruk tel. 5642511

Ga terug