10.00 Dienst in de Witte Kerk

ds. H.J. Bijman

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e St. het Veilige Dak 2e Kerk

Crèche Nicole en Margreet

Kerkauto dhr. H. Olie tel. 06 51588876

Ga terug