10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur da. E.v. Melle-Baayens, Oudorp

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Jeugdwerk JOP 2e Kerk

Ga terug