10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman
De ZWO tafel staat voor u klaar
Collecte 1e Kerk in Actie – Interkerkelijk Diaconaal Overleg 2e Kerk
Crèche Betty

Op zondag 13 november vindt de eerste kerkdienst plaats in de kerkzaal van ons vernieuwde kerkelijk centrum De Regenboog. Aly Vader zal uitleg geven over de levensboom, die de zondag erop in gebruik zal worden genomen. Samen met Dina Vroegop heeft zij het idee voor de levensboom uitgewerkt. De liturgische werkgroep was meteen al enthousiast over het voorstel, dat ook door onze kerkenraad werd omarmd.

Mede dankzij de inzet van een aantal enthousiaste vakmensen is het gelukt dit kunstwerk op tijd te realiseren. Het regenboogkleed zal op zondag 20 novem­ber, zonder dat het gebruikt wordt, nog eenmaal de kerkzaal sieren. Zo sluiten we ook symbolisch een wijze van herdenken af. Verder zullen er foto’s gemaakt worden van het kleed met de naamkaartjes. De liturgische werkgroep zet zich in om zoveel als mogelijk de kaartjes later te doen toekomen aan de familie en dopelingen.

 

Ga terug